Arrow
Arrow
Slider
İndirim kuponları

Aday Sürücülük Resmi Açıklaması

Aday Sürücülüğün Açıklaması

“Aday sürücülük; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir.”

 

İlgili Yönetmelik çerçevesinde aday sürücülerle ilgili aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.

1- Aday sürücülük 01.01.2016 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

2- Aday sürücülük sürücü belgesinin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle devam edecektir.

3- Aday sürücünün yanında refakatçi bulunmadan kendi başına araç kullanabilecektir.

Sürücü Belgesinin Geri Alınması

4- Aday sürücülerin sürücülük belgesinin geri alınması ile ilgili olarak;

a) İki yıl boyunca trafik ışıklarını üç kez ihlal etmesi,

b) İki yıl boyunca belirlenen hız limitlerine üç kez uymaması,

c) İki yıl boyunca sağa-sola ve döner kavşaklarda yayalara, bisiklet kullanıcılarına geçiş hakkını üç kez ihlal etmesi durumunda,

d) İki yıl boyunca okul geçitlerinde öğrenci geçişlerini üç kez ihlal etmesi durumunda,.

e) İki yıl boyunca emniyet kemerinin üç kez takılmaması durumunda,

i) İki yıl boyunca uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri bir kez almış olmaları,

g) Bir yılda toplam 75 ceza puanına ulaşmış olması veya ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet verilmesi durumunda,

ğ) İki yıl boyunca bir kez 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanması durumunda,

h) İki yılda toplam 75 ceza puanına ulaşmış olması, durumunda sürücü belgeleri iptal edilecektir.

Yeniden Ehliyet Almak

Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecektir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunlu olacaktır.

Çıkan Asılsız Haberler

Bu süreçte bazı sivil toplum örgütleri ve sürücü kursları, aday sürücülükle ilgili kamuoyunu yanıltıcı bilgiler vererek bu süre içerisinde aday sürücünün yanında ” refakatçi olması gerektiği”, “08 Eylül 2015 tarihinin son tarih olduğu”, “kendi başına araç kullanamayacağı”, “ehliyet almanın zorlaşacağı” ve yasada farklı bir şey istenmiş gibi “yasaya yakalanmadan”, belge alınması gerektiği gibi yanlış beyanlarla bir an önce sürücü kurslarına kayıt yaptırmaları istenerek yanıltıcı bir algı oluşturulmaktadır.

Kamuoyunu yönlendirmek amacı ile yanıltıcı tanıtım ve reklam yapan, halkımızı psikolojik etki altına alarak telaşa yol açan kurslara fırsat verilmemesi, bu hususla ilgili olarak, yazımız çerçevesinde ilgililerin bilgilendirilmesi, denetimlerin, gerekirse inceleme/soruşturmanın yapılması hususlarında,

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Ömer Faruk YELKENCİ Bakan a.
Genel Müdür V.

Hakkında Aykut Ezer

Araç kameralarına kişisel merakım yüzünden yabancı kaynaklarda oldukça bilgi edindikten sonra araç kamerası hakkındaki bilgilerim daha fazla insana ulaşabilsin diye arac-kamera.com’u oluşturdum ve 3 yıldır arac-kamera.com aktif olarak hizmet veriyor. Araç kamerası incelemelerinin yanında ip kamera ve aksiyon kamerası incelemeleri de yapmaya başladım. Kendi aracımda Viofo A119 GPS modelini kullanıyorum.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir